Общи условия

Последна промяна: 04.04.2023 г

Ние сме Green Human Being. Нашата компания е посветена на опазването на околната среда и здравето на бебетата чрез биоразградими, хипоалергенни пелени. Адресът на нашия уебсайт е: www.greenhumanbeing.eu. Името на юридическото ни лице е „Диджипарадаймс” ООД, ЕИК 204646955, със седалище и адрес на управление ул. „Бистришко шосе” 101, къща 7, ап.3, София 1444, България. Страни по настоящите Общи условия свързани с продуктите на Green Human Being са „Диджипарадаймс“ ООД (наричано „Green Human Being“, „ние“, „нас“ или „наш/и“) и потребителят (наричан "Клиент", "Вие" или "Ваш") (заедно наричани "Страните").

Предмет на договора

Настоящият договор урежда онлайн продажбата, плащането, доставката и правото на връщане на продуките на Green Human Being (наричани "Продукт/и"), закупени от Вас чрез онлайн магазина www.greenhumanbeing.eu. С натискането на бутона „Приключи поръчката“ на нашия онлайн магазин Вие ги приемате за Ваш обикновен електронен подпис и изразявате своето съгласие с настоящите Общи условия.

1. Условия за продажба

1.1 За да имате право да закупувате продукти на Green Human Being от www.greenhumanbeing.eu, трябва да: (i) да сте установени на територията на България и (ii) да имате пълна правоспособност за сключване на договор.

2. Поръчки

2.1 Всички Поръчки са зависими от наличността на продукта и потвърждение на цената на поръчката.

2.2. Описание на продукта: Опитваме се да бъдем точни. Ако самият продукт, предлаган от нас, не отговаря на описанието, можете единствено да го върнете в неизползвано състояние.

2.3. За да направите валидна поръчка, трябва да посочите вида и количеството на поръчаните продукти, валиден адрес за доставка в България, както и друга информация, изисквана от нас при онлайн покупка.

2.4. Когато поръчката е подадена и платена, ще получите потвърждение, което ще съдържа подробности относно направената поръчка.

2.5. При подаване на поръчка Вие се съгласявате, че всички данни, които ни предоставяте, са верни и точни. Невалидни или непълни поръчки не се обработват от нас.

2.6. Поръчката няма да може да се изпълни в случай че:

- няма наличност на продуктът/ите, които сте избрали;

- не сте направили валидно плащане или не сте посочили метод на плащане;

- посочили сте грешен или непълен адрес на доставка;

- не сте посочили цялата необходима информация, включително валиден телефонен номер или валиден имейл адрес.

3. Плащане. Право на собственост.

3.1. Трябва да заплатите предварително всеки закупен продукт чрез един от методите за плащане, приети от нас, както е описано в онлайн магазина. Всички цени, които се показват на уебсайта www.greenhumanbeing.eu, са крайни цени за купувача (към тях не се начислява ДДС, тъй като „Диджипарадаймс“ ООД все още не е достигнала задължителния праг за регистрация по ЗДДС.

3.2. Общата цена на поръчания продукт/и включва и таксите за доставка. Ще ви бъде предоставена фактура, в която отделно ще бъдат описани таксите за доставка.

3.3. Въпреки че се стараем всички детайли, описания и цени, които се показват на уебсайта www.greenhumanbeing.eu, да са точни, е възможно да възникнат грешки. Ако открием грешка в цената на някоя от стоките, които сте поръчали, ще бъдете информирани за това във възможно най-кратък срок и ще ви бъде предоставена възможност да потвърдите отново поръчката си на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с вас, ще считаме поръчката за отменена. Ако анулирате поръчката и вече сте платили за стоките, ще ви бъде възстановена цялата сума.

3.4. Продуктът остава наша собственост, докато не ни заплатите пълната цена, включително разходите за доставка (ако е приложимо), чрез някои от приетите методи на плащане, след което правото на собственост върху продукта се прехвърля на Вас.

4. Доставка

4.1. Ние ще изпратим поръчания от вас продукт на адреса, който сте посочили като адрес за доставка в момента на подаване на поръчката.

4.2. Ние ще изпратим поръчаните продукти в разумен срок и в зависимост от наличността на видовете и количествата продукти, поддържани на склад към момента на поръчката. В случай че поръчаните продукти не могат да бъдат доставени в рамките на разумен срок (повече от 30 дни), ние ще Ви информираме своевременно по имейл или телефон. Въпреки това срокът за изпращане може да варира в зависимост от възможността на и/или евентуални закъснения на пощенски/куриерски услуги или форсмажорни обстоятелства, за които не носим отговорност. Не носим отговорност за липса на количество или закъснение.

4.3. Вие сте длъжни да приемете доставените продуктите своевременно и на адреса за доставка, посочен от Вас при подаване на поръчката. В случаите, в които поръчаният продукт ни бъде върнат, след като е достигнал до Вашия адрес, но не е бил получен поради Вашето отсъствие или друга невъзможност от Ваша страна, Вие приемате, че всички разходи, направени за съхранение и връщане на продукта при нас, повторното му изпращане до Вашия адрес с оглед Вашите искания или всякакъв вид допълнителен транспорт, се поемат от Вас.

4.4. Счита се, че доставката е надлежно извършена и продуктите са предадени правилно, ако доставим пакетите на лице, намерено на посочения от Вас адрес за доставка, което изглежда упълномощено да получи доставката.

4.5. След получаване на Продуктът/ите Вие сте длъжен да проверите целостта на пратката.

5. Политика за Връщане

5.1. Ние от Green Human Being искаме да бъдете доволни всеки път, когато пазарувате при нас. Понякога обаче знаем, че може да искате да върнете продукти. Имате законови права да го направите, когато стоките не отговарят на описанието, не са подходящи за целта или не са със задоволително качество. Политиката за връщане на Green Human Being има за цел да опише стъпките, които трябва да следвате, когато искате да върнете продукт на Green Human Being, закупени от нашия онлайн магазин или от нашите оторизирани дистрибутори. Настоящата Политика за връщане е част от Общите условия, които регулират онлайн поръчката от нашия онлайн магазин.

5.2. Винаги се свързвайте с нас или дистрибутора в случай на връщане. В случай че имате проблем с продукт на Green Human Being, закупен от нас или от оторизирани дистрибутори, или в случай че искате да върнете продукт на Green Human Being, трябва да се свържете с нас на имейл info@greenhumanbeing.eu или да се свържете с дистрибутора, от който сте закупили продукта. Трябва да опишете проблема или да поискате повече информация за продукта. Ние може да Ви предложим да замените Вашия продукт за друг, който може да е по-подходящ.

5.3. Политика за Доброволно Връщане. Можете да върнете нашите продукти в рамките на 14 дни от датата на купуване на същите и в случай че са изпълнени следните изисквания:

- продуктите са цели и са в неизползвано и неповредено състояние, и

- предоставите или изпратите оригинал или копие на фактурата или касовата бележка за закупуването на продуктите, които искате да върнете, и

- всеки продукт е в същото състояние, в което сте го получили. Това означава, че продуктите трябва да бъдат върнати нови, неизползвани и в оригиналните им опаковки.

5.4. Възстановяване на средства. В случай че условията за връщане са изпълнени по-горе, ще получите пълно възстановяване на сумата, която сте платили за продукта, както е посочено във фактурата. Възстановяването на сумата ще бъде преведено по Вашата карта, използвана за плащане, или чрез банков превод по Вашата банкова сметка, открита в надеждна банка.

Забележка: Възстановяване на суми в брой не е възможно, дори ако сте платили в брой.

Забележка: Вашата заявка за възстановяване ще бъде обработена незабавно. Възможно е обаче да отнеме 5-7 работни дни, за да се появи в сметката ви. Ако възстановените суми не се появят във Вашата сметка и времето за обработка за Вашия начин на плащане е изтекло, моля, свържете се с нас за допълнително съдействие.

Моля, имайте предвид, че може да ни отнеме до 2 седмици да получим върнатия артикул и да обработим връщането в зависимост от вида на куриерската услуга, която сте избрали.

5.5. Можете да върнете нашите продукти:

- на Green Human Being на адрес „Диджипарадаймс“ ООД, ул. Бистришко Шосе 101, къща 7, ап. 3, София 1444 – ако сте закупили продуктите от нашия онлайн магазин.

- на нашите оторизирани дистрибутори от които сте купили продукта.

Винаги трябва да използвате сигурни пощенски услуги, ако предпочитате да върнете даден продукт по пощата.

Ако трябва да се свържете с нас, изпратете ни имейл на info@greenhumanbeing.eu.

6. Общи положения

6.1. Ако част от Общите условия е неприложима (включително някоя разпоредба, в която изключваме отговорността си към Вас), това няма да засегне приложимостта на друга част от Общите условия, като всички останали клаузи остават в пълна сила и действие.

6.2. Горепосочените Общи условия представляват цялостното споразумение между страните и заместват всички предходни и съпътстващи споразумения между Вас и нас.

6.3. Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и ние си запазваме правото да отменяме или променяме продуктите без предизвестие. Няма да носим отговорност, ако по някаква причина този уебсайт не е достъпен по всяко време или за някакъв период. Периодично можем да ограничаваме достъпа до някои части или до целия този уебсайт.

6.4. Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове ("Свързани сайтове"), които не се управляват от нас. Ние нямаме контрол върху Свързаните сайтове и не поемаме никаква отговорност за тях, нито за каквито и да било вреди, които могат да възникнат от използването им от Ваша страна. Използването на Свързаните сайтове от Ваша страна ще се подчинява на условията за ползване, съдържащи се във всеки такъв сайт.

6.5 Форсмажор. Green Human Being се освобождава от всякакви задължения по настоящите Общи условия, ако изпълнението на тези задължения е възпрепятствано от обстоятелства, които стоят извън нашия контрол и които не са могли да бъдат разумно предвидени.

6.6. Имаме право по свое усмотрение по всяко време и без предизвестие да променяме, премахваме или изменяме съдържанието, продуктите и офертите, които се появяват в нашия онлайн магазин www.greenhumanbeing.eu.

6.7. Настоящият договор и отношенията между двете страни, произтичащи от него, се уреждат от българското законодателство. Всякакви правни спорове по настоящите Общи условия се решават от компетентния съд в гр. София, България.

7. Политика за поверителност

7.1 Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви (също наричан „хеш“), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

7.2 Файлове. Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

7.3 Бисквитки Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

7.4 Вмъкнато съдържание от други сайтове: Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

7.5 Смяна на парола: Ако заявите смяна на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за извършване на смяната.

7.6 Колко дълго държим личните ви данни: Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

7.7 Вашите права над личните ви данни: Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

7.8 Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

7.9 Какво събираме и съхраняваме: Докато посещавате нашия сайт, ние записваме:

 • Продукти, които сте разглеждали: ще използваме тази информация, например, за да ви покажем продукти, които сте разглеждали наскоро
 • Местоположение, IP адрес и тип на браузъра: ще използваме тези данни за цели като изчисляване на данъчна ставка и доставка
 • Адрес за доставка: ще поискаме да го въведете, например за да можем да преценим стойността на доставката, преди да направите поръчка, както и за да ви я изпратим!

Ще използваме бисквитки и за да следим съдържанието на количката ви, докато разглеждате сайта.

Когато направите покупка от нас, ще ви поискаме данни като име, адреси за фактуриране и доставка, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитната ви карта или друг метод за плащане и - по ваш избор - информация за регистрация на ваш профил, като потребителско име и парола. Ще използваме тези данни за някои от следните цели:

 • Изпращане на информация за вашия профил и поръчка
 • Отговор на ваши заявки, включително искания за възстановяване на средства и оплаквания
 • Обработка на разплащания и предотвратяване на измами
 • Регистрация на профил в нашия магазин
 • Съобразяване с юридическите ни задължения, например изчисляване на данъчни ставки
 • Подобряване на предложенията от нашия магазин
 • Изпращане на маркетингови съобщения, ако решите да ги получавате

Ако си създадете профил, ще съхраним името, адреса, имейл адреса и телефонния ви номер и ще ги използваме, за да ги попълним автоматично при следващи ваши поръчки.

В общия случай съхраняваме информация за вас за минималния необходим срок за целите, за които я събираме и употребяваме. Например, ще съхраняваме данните за поръчките ви в продължение на 5 години за данъчни и счетоводни цели. Тези данни включват името ви, имейл адреса ви и адресите за фактуриране и доставка.

Също така ще съхраняваме коментари и отзиви, ако пожелаете да ги публикувате.

7.10 Кой от нашия екип има достъп: Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която предоставяте. Например, администраторите и мениджърите на магазина имат достъп до:

 • Информация за поръчката: какво е купено, кога е закупено, къде трябва да бъде изпратено и Клиентска информация: вашето име, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка.
 • Клиентска информация: вашето име, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка.

Нашият екип има достъп до тази информация, за да може да изпълнява поръчки, да прави връщания и да оказва съдействие.

7.11 Плащания: Ние приемаме плащания чрез myPOS. Когато обработваме плащането, част от вашите данни ще преминат през myPOS, включително информация, необходима за обработката на плащането, като например общата сума и данни на наредителя.

Verified by MonsterInsights